FANDOM


SPYRAL MISSION - Assault
SPYRALMISSIONAssault-INOV-EN-R-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 27642961
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]