FANDOM


SPYRAL Resort
SPYRALResort-INOV-EN-SR-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 54631665
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]