FANDOM


Sacred Noble Knight of King Artorigus
SacredNobleKnightofKingArtorigus
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2200/2200
Mã số 10613952
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú "Noble Knight" Cấp 5 sao
Khi lá này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu lên đến 3 Bài Phép Trang bị "Noble Arms" khác tên trong Mộ bài của bạn; trang bị chúng cho lá này. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú khác trên sân; hủy mục tiêu đó. Nếu lá này trên sân bị đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Noble Knight" Cấp 4 sao trở lên trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên