Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Saffira, Queen of Dragons

6.781bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Saffira, Queen of Dragons
(りゅう)()(しん)サフィラ
SaffiraQueenofDragons-DUEA-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
しんサフィラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
しん
サフィラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkishin Safira
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Princess Deity - Saffira
 Tên Hàn 용희신 사피라
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 ATK / DEF 2500 / 2400
 Mã số 56350972
 Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Condition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên