FANDOM


Sand Gambler
サンド・ギャンブラー
 Tên Nhật サンド・ギャンブラー
 Tên Hàn 샌드 갬블러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1600
 Mã số 50593156
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác