FANDOM


Satellarknight Capella
星因士(サテラナイト) カペラ
SatellarknightCapella-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
星因士
サテラナイト カペラ
 Tên Nhật (Chuẩn) 星因士
サテラナイト
カペラ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2000
 Mã số 86466163
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác