FANDOM


Sauravis, the Ancient and Ascended
()(せい)(たい)サウラヴィス
SauravistheAncientandAscended-INOV-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
せい
たいサウラヴィス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
たい
サウラヴィス
 Tên Nhật (rōmaji) Koseitai Sauravisu
 Tên Nhật (Dịch) Sauravis, the Ancient Holy Crowned One
 Tên Hàn 고성대 사우라비스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2800
 Mã số 04810828
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên