FANDOM


Scapeghost
スケープ・ゴースト
Scapeghost-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật スケープ・ゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) Sukēpu Gōsuto
 Tên Hàn 스케이프 고스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Flip / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67284107
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên