FANDOM


Scapeghost
スケープ・ゴースト
Scapeghost-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật スケープ・ゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) Sukēpu Gōsuto
 Tên Hàn 스케이프 고스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Flip / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67284107
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác