FANDOM


Scapeghost
スケープ・ゴースト
Scapeghost-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật スケープ・ゴースト
 Tên Nhật (rōmaji) Sukēpu Gōsuto
 Tên Hàn 스케이프 고스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Flip / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67284107
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.