Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Scarlight Red Dragon Archfiend

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Scarlight Red Dragon Archfiend
レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト
ScarlightRedDragonArchfiend-DOCS-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Dēmonzu Doragon Sukāraito
 Tên Nhật (Dịch) Red Daemon's Dragon Scarlight
 Tên Hàn 레드 데몬즈 드래곤 스카라이트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 80666118
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên