FANDOM


Schuberta the Melodious Maestra
(げん)(そう)(おと)(ひめ)マイスタリン・シューベルト
SchubertatheMelodiousMaestra-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
ひめマイスタリン・シューベルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
ひめ
マイスタリン・シューベルト
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Otohime Maisutarin Shūberuto
 Tên Nhật (Dịch) Meisterin Schubert the Melodious Maestra
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 57594700
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.