FANDOM


Scrap-Iron Scarecrow
くず(てつ)のかかし
ScrapIronScarecrow-SDSE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) くず
てつのかかし
 Tên Nhật (Chuẩn) くず鉄
てつ
のかかし
 Tên Nhật (rōmaji) Kuzutetsu no Kakashi
 Tên Hàn 고철의 허수아비
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98427577
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.