Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Scrap Hunter

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Scrap Hunter
スクラップ・ハンター
ScrapHunter.jpg
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/400
Mã số 55624610
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển, trừ lá này. Hủy nó và đưa 1 quái thú Tuner từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
Once per turn, you can select 1 face-up "Scrap" monster you control, except this card. Destroy it and send 1 Tuner monster from your Deck to your Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên