Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Scrap Sheen

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Scrap Sheen
スクラップ・ポリッシュ
ScrapSheen.jpg
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 74439492
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiểnhủy nó. Tất cả quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển tăng thêm 1000 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Select 1 face-up "Scrap" monster you control and destroy it. All face-up "Scrap" monsters you control gain 1000 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên