FANDOM


Scrap Twin Dragon
スクラップ・ツイン・ドラゴン
ScrapTwinDragon-STBL-EN-UR-1E
 Tên Nhật スクラップ・ツイン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukurappu Tsuin Doragon
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2200
 Mã số 50278554
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.