FANDOM


Sea Dragoons of Draconia
SeaDragoonsofDraconia-CROS-EN-R-1E.png
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 7
 Loại Sea Serpent / Pendulum
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 82114013
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên