FANDOM


Sea Dragoons of Draconia
SeaDragoonsofDraconia-CROS-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Sea Serpent / Pendulum
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 82114013
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.