FANDOM


Sea Koala
コアラッコ
300px-SeaKoalaPTDN-EN-C-1E
Nhóm liên quan Koala
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 100/1600
Mã số 87685879
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển một quái thú dạng Beast khác, bạn có thể giảm Điểm Tấn công của một quái thú thuộc quyền điều khiển của đối phương xuống thành 0 cho đến khi bắt đầu Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn, if you control another Beast-Type monster, you can reduce the ATK of 1 monster your opponent controls to 0 until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.