FANDOM


Sentry Soldier of Stone
(がん)(せき)(ばん)(ぺい)
SentrySoldierofStone-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がん
せきの
ばん
ぺい
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
せき
の番
ばん
ぺい
 Tên Nhật (rōmaji) Ganseki no Banpei
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 2000
 Mã số 57354389
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác