FANDOM


Úp bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

セット

Rōmaji

Setto

Tiếng Anh

Set

Face Down Defense Position

Cách Úp Bài Quái thú

Back-EN

Cách Úp Bài Phép/Bẫy

Để Úp/Set một lá bài (Nhật: セット Setto) là đặt nó ở mặt-úp lên sân đấu.

Bài Quái thú được Úp lên Vùng Quái thú, và phải được Úp trong Thế Thủ(chiều ngang). Đây được gọi là Úp Thường.

Với ngoại lệ là Bài Phép Môi trường, chỉ được Úp lên Vùng Môi trường, Bài PhépBài Bẫy sẽ được Úp lên Vùng Bài Phép & Bẫy. Trong mọi trường hợp, những lá bài này sẽ được Úp theo chiều dọc.

Mọi điều luật trong bài viết này đều là luật cơ bản. Chúng có thể có một vài ngoại lệ do nội dung của các lá bài hay do định dang trong cách chơi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.