Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Shaddoll Dragon

7.553bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Shaddoll Dragon
シャドール・ドラゴン
ShaddollDragon-DUEA-EN-R-1E.png
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1900/0
Mã số 77723643
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài đối phương điều khiển; trả lại nó về tay.
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy trên sân; hủy nó. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Shaddoll Dragon" mỗi lượt, và duy nhất một lần trong lượt đó.
English Description
FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand.
If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên