FANDOM


Shaddoll Dragon
シャドール・ドラゴン
ShaddollDragon-MP15-EN-R-1E
 Tên Nhật シャドール・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shadōru Doragon
 Tên Hàn 섀도르 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 77723643
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.