FANDOM


Shadow of the Six Samurai - Shien
(ろく)()(しゅう)(かげ)()(エン)
ShadowoftheSixSamuraiShien-SDWA-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
かげ-
エン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の影
かげ
-紫
エン
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū no Kage - Shien
 Tên Nhật (Dịch) Shadow of the Six Warmen - Shien
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 400
 Mã số 01828513
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.