Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Shared Ride

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Shared Ride
(あい)()
SharedRide.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 01372887
Mô tả Hiệu ứng
Sau khi lá này thực thi, mỗi lần đối phương lấy (một số) bài từ Bộ bài hoặc từ Mộ bài của họ lên tay họ ở lượt này, trừ khi rút chúng, bạn lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Shared Ride" mỗi lượt.
English Description
After this card resolves, each time your opponent adds a card(s) from their Deck or Graveyard to their hand this turn, except by drawing them, you immediately draw 1 card. You can only activate 1 "Shared Ride" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên