FANDOM


Shark Fortress
シャーク・フォートレス
SharkFortress-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật シャーク・フォートレス
 Tên Hàn 샤크 포트리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fish / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 50449881
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác