Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Shien's Dojo

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Shien's Dojo
()(エン)(どう)(じょう)
ShiensDojo-SDWA-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
エンの
どう
じょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の道
どう
じょう
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Dōjō
 Tên Hàn 시엔의 도량
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 47436247
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên