FANDOM


Shien's Smoke Signal
()(エン)狼煙(のろし)
ShiensSmokeSignal-SDWA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
エンの
狼煙
のろし
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
の狼煙
のろし
 Tên Nhật (rōmaji) Shien no Noroshi
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54031490
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]