FANDOM


Shining Abyss
シャイン・アビス
ShiningAbyss-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật シャイン・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Shain Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Shine Abyss
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 87303357
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác