FANDOM


Shining Hope Road
輝望道(シャイニング・ホープ・ロード)
ShiningHopeRoad-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
輝望道
シャイニング・ホープ・ロード
 Tên Nhật (Chuẩn) 輝望道
シャイニング・ホープ・ロード
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Hōpu Rōdo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 62829077
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.