FANDOM


Shiranui Solitaire
不知火(しらぬい)隠者(かげもの)
ShiranuiSolitaire-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
不知火
しらぬいの
隠者
かげもの
 Tên Nhật (Chuẩn) 不知火
しらぬい
の隠者
かげもの
 Tên Nhật (rōmaji) Shiranui no Kagemono
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 0
 Mã số 94801854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác