FANDOM


Shiranui Spiritmaster
不知火(しらぬい)(みや)(づかさ)
ShiranuiSpiritmaster-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
不知火
しらぬいの
みや
づかさ
 Tên Nhật (Chuẩn) 不知火
しらぬい
の宮
みや
づかさ
 Tên Nhật (rōmaji) Shiranui no Miyazukasa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 99423156
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác