Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Shiranui Style Synthesis

7.518bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Shiranui Style Synthesis
不知火(しらぬい)(りゅう) (てん)(せい)(じん)
ShiranuiStyleSynthesis-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
不知火
しらぬい
りゅう
てん
せいの
じん
 Tên Nhật (Chuẩn) 不知火
しらぬい
りゅう
てん
せい
の陣
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Shiranui Ryū Tensei no Jin
 Tên Nhật (Dịch) Shiranui Style Reincarnation Formation
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 40005099
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên