FANDOM


Gnome-speakernotes
đoạn nhạc "Showdown"
(file)

"Showdown" (対決, Taiketsu) là một bản phối nhạc trong phiên bản Nhật của Yu-Gi-Oh! 5D's.

Nó dài 2 phút 57 giây và được phát hành trong phần nhạc nền của Yu-Gi-Oh! 5D's Sound Duel Vol I.

Xuất hiện

"Showdown" đã được dùng trong Yu-Gi-Oh! 3D Bonds Beyond Time khi Paradox xuất hiện sau khi Yusei, JudaiYugi quay lại trước 30 phút để ngăn chặn hắn sát hại một đám đông.

  • Yu-Gi-Oh! 5D's tập 87: "[[Yu-Gi-Oh! 5D's - Tập 087|]]"
  • Yu-Gi-Oh! 5D's tập 101: "[[Yu-Gi-Oh! 5D's - Tập 101|]]"
  • Yu-Gi-Oh! 5D's tập 148: "[[Yu-Gi-Oh! 5D's - Tập 148|]]"


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên