FANDOM


Shurit, Strategist of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(じゅつ)() シュリット
ShuritStrategistoftheNekroz-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
じゅつ
し シュリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の術
じゅつ
シュリット
 Tên Hàn 네크로즈의 술사 슈릿트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 90307777
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên