Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Shurit, Strategist of the Nekroz

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Shurit, Strategist of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(じゅつ)() シュリット
ShuritStrategistoftheNekroz-THSF-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
じゅつ
し シュリット
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の術
じゅつ
シュリット
 Tên Hàn 네크로즈의 술사 슈릿트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 90307777
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Limited TCG Forbidden

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên