FANDOM


Silent Magician
(ちん)(もく)()(じゅつ)()-サイレント・マジシャン
SilentMagician-DPRP-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちん
もくの
じゅつ
し-サイレント・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちん
もく
の魔
じゅつ
-サイレント・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Chinmoku no Majutsushi - Sairento Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Silent Magician - Silent Magician
 Tên Hàn 침묵의 마술사-사일런트 매지션
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 41175645
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên