FANDOM


Sillva, Warlord of Dark World
(あん)(こく)(かい)(ぐん)(しん) シルバ
SillvaWarlordofDarkWorld-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Sillva, Thuật Sư của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
ぐん
しん シルバ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の軍
ぐん
しん
シルバ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Gunshin Shiruba
 Tên Nhật (Dịch) Sillva, Army God of Dark World
 Tên Hàn 암흑계의 군신 실바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 32619583
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác