Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Silver's Cry

6.713bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Silver's Cry
銀龍の轟咆
SilversCry.png
Nhóm liên quan Blue-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 87025064
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Thường Loại-Dragon trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Silver's Cry" trong lượt.
English Description
Target 1 Dragon-Type Normal Monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only activate 1 "Silver's Cry" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên