FANDOM


Silver Fang
シルバー・フォング
SilverFang-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật シルバー・フォング
 Tên Hàn 실버팽
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 90357090
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác