FANDOM


Silver Gadget
シルバー・ガジェット
SilverGadget-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật シルバー・ガジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Shirubā Gajetto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 29021114
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác