FANDOM


Sirenorca
(れい)(すい)(ちょう)シレーヌ・オルカ
Sirenorca-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
すい
ちょうシレーヌ・オルカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
すい
ちょう
シレーヌ・オルカ
 Tên Nhật (rōmaji) Reisuichō Shirēnu Oruka
 Tên Nhật (Dịch) Spiritual Water Bird - Sirène Orca
 Tên Hàn 영수조 씨레느 오르카
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 50074392
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên