Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Sishunder

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Sishunder
ONe(オネ)サンダー
Sishunder.png
Nhóm liên quan hunder
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 900/400
Mã số 57019473
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú QUANG Loại-Thunder Cấp 4 sao có 1600 ATK trở xuống trong Mộ bài của bạn, trừ "Sishunder"; trục xuất mục tiêu đó. Vào Lượt Kết thúc của lượt này, lấy lá bài đó lên tay bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 LIGHT Thunder-Type monster with 1600 or less ATK in your Graveyard, except "Sishunder"; banish that target. During the End Phase of this turn, add that card to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên