Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Six Samurai United

7.562bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Six Samurai United
(ろく)()(しゅう)(けっ)(そく)
SixSamuraiUnited-SDWA-EN-C-1E.png
 Tên Việt Liên minh sáu samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
けっ
そく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の結
けっ
そく
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū no Kessoku
 Tên Nhật (Dịch) Unity of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯무사의결속
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 72345736
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên