FANDOM


Skyscraper
()(てん)(ろう)-スカイスクレイパー-
Skyscraper-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Toà Nhà Chọc Trời
 Tên Nhật (Kana)
てん
ろう-スカイスクレイパー-
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
ろう
-スカイスクレイパー-
 Tên Nhật (rōmaji) Matenrō -Sukaisukureipā-
 Tên Nhật (Dịch) Skyscraper -Skyscraper-
 Tên Hàn 마천루-스카이스크레이퍼-
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 63035430
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác