FANDOM


Skyscraper
()(てん)(ろう)-スカイスクレイパー-
Skyscraper-LCGX-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
ろう-スカイスクレイパー-
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
ろう
-スカイスクレイパー-
 Tên Nhật (rōmaji) Matenrō -Sukaisukureipā-
 Tên Nhật (Dịch) Skyscraper -Skyscraper-
 Tên Hàn 마천루-스카이스크레이퍼-
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 63035430
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.