FANDOM


Slacker Magician
シャイニート・マジシャン
SlackerMagician-CBLZ-EN-R-1E
 Tên Nhật シャイニート・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Shainīto Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Shy-NEET Magician
 Tên Hàn 샤이니트 매지션
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 58058134
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.