FANDOM


Slacker Magician
シャイニート・マジシャン
SlackerMagician-CBLZ-EN-R-1E.png
 Tên Nhật シャイニート・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Shainīto Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Shy-NEET Magician
 Tên Hàn 샤이니트 매지션
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 1 Rank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 58058134
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên