FANDOM


Slacker Magician
シャイニート・マジシャン
SlackerMagician-CBLZ-EN-R-1E
 Tên Nhật シャイニート・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Shainīto Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Shy-NEET Magician
 Tên Hàn 샤이니트 매지션
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2100
 Mã số 58058134
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác