FANDOM


Slime
  • Nhật: スライム
  • Romaji: Suraimu
Cấp sao

???

CÔNG / THỦ

500 / ???

This was not a physical card, but Summoned via the effect of "Jam Breeding Machine".

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài