FANDOM


Slime Toad
カエルスライム
SlimeToad-OP03-EN-C-UE
 Tên Việt Chất Lỏng Hình Cóc
 Tên Nhật カエルスライム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaerusuraimu
 Tên Nhật (Dịch) Toad Slime
 Tên Hàn 개구리 슬라임
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 700 / 500
 Mã số 68638985
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.