FANDOM


Slime Toad
カエルスライム
SlimeToad-OP03-EN-C-UE
 Tên Việt Chất Lỏng Hình Cóc
 Tên Nhật カエルスライム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaerusuraimu
 Tên Nhật (Dịch) Toad Slime
 Tên Hàn 개구리 슬라임
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 700 / 500
 Mã số 68638985
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác