FANDOM


Slime Token
スライムモンスタートークン
SlimeToken-DAR-EN-VG
 Tên Việt Thế Thân Chất Lỏng
 Tên Nhật スライムモンスタートークン
 Tên Nhật (rōmaji) Suraimu Monsutā Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Slime Monster Token
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Aqua / Token
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác