FANDOM


Slime Token
  • Nhật: スライムモンスタートークン
  • Romaji: Suraimu Monsutā Tōkun
  • Việt: Thế Thân Chất Lỏng
Khác:
Slime Monster Token
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Slime Token Special Summoned with the effect of "Jam Breeding Machine" or "Multiple Slime".
Nhật 「スライム増殖炉」の効果によって特殊召喚される。

Hình ảnh khác