FANDOMSlime Token
  • Nhật: スライムトークン
  • Romaji: Suraimu Tōkun
Cấp sao

???

CÔNG / THỦ

0 / ?

This was not a physical card, but "Metal Reflect Slime" treated as a monster. Its DEF is equal to 3/4 of the ATK of the monster copied by "Metal Reflect Slime".

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài