Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Smashing Horn

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Smashing Horn
(つの)(ぶえ)(くだ)
SmashingHorn-GENF-EN-ScR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
つの
ぶえ
くだき
 Tên Nhật (Chuẩn)
つの
ぶえ
くだ
 Tên Nhật (rōmaji) Tsunobue Kudaki
 Tên Hàn 뿔피리 분쇄
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Phản hồi Counter.svg
 Mã số 93396832
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên