FANDOM


Snipe Hunter
スナイプストーカー
SnipeHunter
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 1500/600
Mã số 84290642
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; quay xúc sắc sáu-mặt, và hủy mục tiêu đó trừ khi bạn quay được là 1 hoặc 6.
English Description
You can discard 1 card, then target 1 card on the field; roll a six-sided die, and destroy that target unless you roll a 1 or 6.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên