Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Snipe Hunter

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Snipe Hunter
スナイプストーカー
SnipeHunter.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 1500/600
Mã số 84290642
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; quay xúc sắc sáu-mặt, và hủy mục tiêu đó trừ khi bạn quay được là 1 hoặc 6.
English Description
You can discard 1 card, then target 1 card on the field; roll a six-sided die, and destroy that target unless you roll a 1 or 6.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên