FANDOM


Snow Plow Hustle Rustle
(じょ)(せつ)()(かん)(しゃ)ハッスル・ラッセル
 Tên Nhật (Kana)
じょ
せつ
かん
しゃハッスル・ラッセル
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょ
せつ
かん
しゃ
ハッスル・ラッセル
 Tên Nhật (rōmaji) Josetsu Kikansha Hassuru Rasseru
 Tên Nhật (Dịch) Snow Plow Locomotive - Hustle Rustle
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 3000
 Mã số 24731453
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác