Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Snow Plow Hustle Rustle

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Snow Plow Hustle Rustle
(じょ)(せつ)()(かん)(しゃ)ハッスル・ラッセル
300px
 Tên Nhật (Kana)
じょ
せつ
かん
しゃハッスル・ラッセル
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょ
せつ
かん
しゃ
ハッスル・ラッセル
 Tên Nhật (rōmaji) Josetsu Kikansha Hassuru Rasseru
 Tên Nhật (Dịch) Snow Plow Locomotive - Hustle Rustle
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 ATK / DEF 2500 / 3000
 Mã số 24731453
 Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên