FANDOM


Solemn Strike
(かみ)(つう)(こく)
SolemnStrike-BOSH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Đòn Đánh của Thánh
 Tên Nhật (Kana)
かみの
つう
こく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の通
つう
こく
 Tên Nhật (rōmaji) Kami no Tsūkoku
 Tên Nhật (Dịch) God's Notice
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 40605147
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.